Ochrona środowiska

Przez ostatnie 20 lat Norconsult poszerzył swoją wiedzę na temat środowiska, dzięki czemu stał się jedną z najbardziej rozwiniętych i multidyscyplinarnych firm konsultingowych w tym zakresie.

Norconsult ma doświadczenie w projektach środowiskowych dla klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Interdyscyplinarne środowisko Norconsult pozwala na współpracę wszystkich działów wewnątrz firmy przy przygotowywaniu i realizacji projektów środowiskowych.

Ekspertyza techniczna naszego środowiska jest jedną z najbardziej wielopoziomowych ekspertyz w zakresie doradztwa środowiskowego, oceny oddziaływania na środowisko, monitorowania środowiska, oceny środowiskowej budynków, skażonych gruntów, hydrogeologii, zmiany klimatu, środowiska morskiego, powietrza, akustyki i odpadów w Norwegii.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wykonalnych i skutecznych rozwiązań. Nasi pracownicy dysponują rozległą wiedzą na temat zarządzania oraz obowiązujących zasad, standardów i wytycznych rządowych.

Poprzez własny program badań i rozwoju, Norconsult wdraża nowe metody dla przyszłych rozwiązań.

Kontakt

Zdjęcie profilowe Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør miljø og sikkerhet
Zdjęcie profilowe Katarzyna Mazur-Pytlowany
Katarzyna Mazur-Pytlowany
Managing Director and Structural Designer