Vacancies

Er du vår nye rådgiver innenfor kvalitetssikring?

miejsce pracy
Hamar, Kristiansand, Sandvika, Grålum, Trondheim
termin nadsyłania zgłoszeń
2021-03-21
stanowisko
stały
Typ
inny

Vil du være med i et spennende miljø med mange varierte og utfordrende rådgiveroppgaver som fagspesialist innenfor kvalitetssikring i legemiddelindustrien? Vi arbeider innenfor et vidt spekter av oppgaver med hovedtyngden innen privat sektor og opplever for tiden stor pågang etter våre rådgivningstjenester.

Våre rådgivningstjenester består i hovedsak av: 

 • Anskaffelser og validering av nye, og ved endringer i eksisterende systemer (produksjon, laboratorium, lager, innkjøp, IT mm.) 
 • Utvikling og optimalisering av kvalitetssystem 
 • Opplæring i gjeldende regelverk og beste praksis 


Avdeling Sykehus og Renrom er en del av divisjonen Tekniske Systemer ved Norconsults hovedkontor. Avdelingen har i dag 30 medarbeidere, hvorav 9 personer er tilknyttet faggruppen QA-service. Faggruppen ønsker å styrke sin posisjon og utvikle seg til et sterkere rådgivermiljø. Vi ser derfor etter personer med nettverk og kundeportefølje, og med bred og lang erfaring innenfor dette feltet. Du kan gjerne ha ledererfaring. 
 
Vi har et godt miljø både faglig og sosialt med medarbeidere som trives og utgjør en sammensveiset gruppe. Vi søker alle å være redelige, kompetente, inkluderende og engasjerte i tråd med Norconsults verdier. Vi har som mål å øke antallet kvinnelige rådgivere i firmaet og oppfordrer derfor kvinner til å søke. 

Noe reisevirksomhet må påregnes da vi i stor grad utfører oppdrag hos våre kunder. Norconsult har kontorlokasjoner over hele Norge, og gruppen er sammensatt av personer med ulik bakgrunn og ulike bosteder. Kontorlokasjonen for deg kan derfor tilpasses selv om Sandvika er satt opp som primær lokasjon. Andre aktuelle lokasjoner er Hamar, Sarpsborg, Kristiansand og Trondheim.

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

 • Bistå kunder i kvalitetssikringsarbeid i hele livssyklusen til et produkt eller et system
 • Kvalitetssikringsledelse/valideringsledelse i større og mindre en-faglige og tverrfaglige oppdrag
 • GAP-analyser og risikovurderinger med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Bistand ved inspeksjoner av leverandører
 • Planlegging og gjennomføring av åpne og bedriftsinterne kurs 
 • Deltagelse i markedsarbeid og kundeoppfølging
 • Holde deg oppdatert på regulatoriske retningslinjer

For oss er det viktig at du:  

 • Har Universitets- eller høyskoleutdannelse
 • Har minst 3-4 års erfaring fra næringsmiddel eller legemiddelindustrien  
 • Kan ha erfaring fra et bredt område innenfor kvalitet som ISO, GxP, Six Sigma og Lean 
 • Trives i rådgiverrollen og har lett for å knytte kontakter internt og eksternt
 • Bidrar aktivt i tverrfaglige team, samtidig som du arbeider selvstendig og tar ansvar for gjennomføring av planlagte oppgaver
 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner, samt løsningsorientert og engasjert 
 • Har interesse for relasjonsbygging og kundekontakt
 • Har nettverk og kundeportefølje 
 • Behersker engelsk og norsk, skriftlig og muntlig

Hos oss får du: 

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag 
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger 
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat 
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift 
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser 
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. 


Innsendelse av søknad:
Søknadsbrev med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

kontakt

Zdjęcie profilowe Kåre Kallmyr
Kåre Kallmyr
Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom