Modern building

Nowe budynki

Norconsult świadczy kompleksowe usługi w zakresie planowania i projektowania wszelkiego rodzaju budynków komercyjnych, mieszkalnych i obiektów specjalnego przeznaczenia. Naszymi klientami są prywatni deweloperzy i wykonawcy, a także podmioty publiczne, takie jak organizacje państwowe, powiatowe i miejskie.

Norconsult posiada doświadczenie, którego deweloperzy i wykonawcy potrzebują na wszystkich etapach nowego projektu budowlanego. Nasi planiści przestrzenni zajmują się procesem planowania aż do ukończenia zabudowy. Wspólnie z naszymi architektami i inżynierami opracowujemy budynki specyficzne dla danego miejsca, zgodnie z celami projektu klienta.

Podczas opracowywania nowych budynków istnieje możliwość zdefiniowania dla projektu wysokiego profilu środowiskowego. Wymaga to uwzględnienia zrównoważonego rozwoju i zużycia energii jako elementów wiodących podczas projektowania budynku.

Architekci i inżynierowie Norconsult rozpoczynają od terenu i otoczenia, analizując, w jaki sposób potrzeby przestrzenne klienta można zaspokoić w zrównoważony sposób, wykorzystując efektywne przestrzennie plany kondygnacji i wydajne systemy techniczne. Nasi ekonomiści budowlani mogą śledzić projekt we wszystkich fazach i aktualizować budżety i szacunki kosztów.

Następujące dyscypliny są najbardziej kluczowe w rozwoju nowych budynków

 • Planowanie przestrzenne i regulacja
 • Architektura
 • Architektura krajobrazu
 • Doradztwo środowiskowe / Oznakowanie i certyfikacja środowiskowa
 • Infrastruktura techniczna, taka jak systemy wodne, kanalizacyjne i elektryczne
 • Analiza ruchu i projektowanie dróg i przestrzeni
 • Geotechnika i geologia inżynierska
 • Budowa budynków
 • HVAC, inżynieria elektryczna, automatyka i ITB
 • Rozwiązania energetyczne
 • Fizyka budynków
 • Doradztwo przeciwpożarowe
 • Hałas i akustyka
 • Grzegorz Woźniak

  Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

 • Skontaktuj się z nami