Data centres

Ośrodki przetwarzania danych

Bezpieczne, zrównoważone zasilanie i dobre połączenia światłowodowe sprawiają, że ośrodki przetwarzania danych są niezwykle konkurencyjne. Norconsult pomaga deweloperom ośrodków przetwarzania danych dzięki interdyscyplinarnej wiedzy specjalistycznej i doświadczeniu w zakresie energochłonnych obiektów przemysłowych i związanych z nimi wymogów bezpieczeństwa.

Norconsult jest niezależnym dostawcą usług technicznych, który zapewnia spełnienie specyficznych wymagań. Obsługujemy cały łańcuch wartości, od badań po szczegółowe rozwiązania i działania podejmowane w trakcie budowy.

Tworzenie ośrodków przetwarzania danych wymaga zdolności, szerokiej wiedzy specjalistycznej i zrozumienia budowy złożonych obiektów o wysokim zużyciu energii. Doświadczenie, wielobranżowa współpraca, a także zrozumienie procesu realizacji obiektu, umowy, planowania i modelu wykonawczego mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.

Norconsult zdobył tę wiedzę w ścisłej współpracy z dostawcami i wykonawcami ośrodków przetwarzania danych w projektach obejmujących ośrodki przetwarzania danych i obiekty energochłonne o surowych wymaganiach dotyczących bezpiecznego zasilania i chłodzenia. Zainteresowanie tego typu obiektami jest coraz większe, a Norconsult aktywnie przyczynia się do znajdowania ekologicznych rozwiązań poprzez udział w kilku projektach dotyczących tworzenia zrównoważonych ośrodków przetwarzania danych.

Nasze usługi obejmują następujące obszary: 

  • Przepisy, wnioski koncesyjne i oceny środowiskowe
  • Prace budowlane i konstrukcyjne
  • Bezpieczne i nieprzerwane zasilanie
  • Bezpieczne chłodzenie
  • Automatyzacja, kontrola, regulacja i monitorowanie
  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami