Train passing by on green fields

Transport

Jako największy norweski konsultant w dziedzinie transportu, przyczyniamy się do tworzenia wydajnego i przyjaznego dla środowiska transportu osobowego i towarowego. Posiadamy unikalną wiedzę i znaczące możliwości we wszystkich istotnych dziedzinach planowania, oceny i analizy oraz projektowania odpowiednich obiektów transportowych. Infrastruktura jest jednym z fundamentów historii Norconsult.

Oferujemy następujące usługi

Nasze doświadczenie koncentruje się na czterech obszarach: drogi i ulice, koleje, linie metra i linie tramwajowe, lotniska oraz porty i drogi wodne. Pomagamy we wszystkich dziedzinach, począwszy od wczesnych etapów i ocen, poprzez plany budowy, umowy pod klucz, aż po eksploatację i utrzymanie. Dzięki naszym licznym dużym i małym projektom codziennie pracujemy nad poprawą jakości życia każdego podróżnego w Norwegii.

Jesteśmy kompleksowym wykonawcą usług doradczych, gdzie przywództwo, zarządzanie projektami i rozwój zrównoważonych rozwiązań są centralnym elementem wszystkiego, co robimy. Z naszymi klientami omawiamy modele umów, modele realizacji i efektywne kosztowo rozwiązania dla projektów. Ryzyko związane z projektem i bezpieczeństwo ruchu są dla nas priorytetami. Nasze środowisko infrastrukturalne jest wiodącym w zakresie planowania i projektowania, i rozwiązujemy zadania od oceny wpływu do planów zagospodarowania przestrzennego, umów "pod klucz" i monitorowania operacji. Chociaż jesteśmy dobrze przygotowani do obsługi i rozwiązywania najbardziej złożonych projektów infrastrukturalnych, chętnie pracujemy we wszystkich fazach małych, średnich i dużych projektów zarówno dla klientów publicznych, jak i prywatnych.

Nasi pracownicy czerpią ogromną przyjemność z opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla transportu i mobilności jutra. W związku z tym otrzymaliśmy kilka nagród i wyróżnień za nasze kompetencje cyfrowe w licznych projektach we wszystkich naszych dziedzinach. W pełni cyfrowe projekty to preferowana przez nas realizacja. Cyfryzacja w przemyśle polega według nas na wykorzystaniu właściwych narzędzi oraz odpowiednich procesów i modeli wdrożeniowych. Rozwiązując problemy techniczne i potrzeby projektowe społeczeństwa, codziennie pokazujemy, że właściwe doradztwo zapewnia korzyści społeczne, które przekraczają koszty inwestycji.

Wymagania, które stawiamy sobie w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości stanowią istotną przewagę konkurencyjną. Jesteśmy liderami zrównoważonego rozwoju i chcemy rozwijać branżę budowlaną w pozytywnym kierunku. Widzimy, że możemy zaoszczędzić społeczeństwu znacznych negatywnych skutków i mamy dużą pewność, że nasza unikalna wiedza i silne interdyscyplinarne podejście przyczyniają się do tworzenia zrównoważonego społeczeństwa. Wspólnie z klientami, środowiskiem akademickim i całą branżą zapewnia to pozytywne rezultaty teraz i w przyszłości. Naszą ambicją jest, aby we wszystkim co robimy znajdował się zrównoważony rozwój.

Jako klient Norconsult przekonasz się o bezpieczeństwie swojego projektu i o tym, że nasze doradztwo stanowi istotną wartość dla Twoich projektów. Jako przyszły pracownik, partner i klient zobaczysz, że nasze rozwiązania stanowią dobre odpowiedzi na wyzwania infrastrukturalne społeczeństwa. Cenimy sobie dobrą współpracę i to, że nasze zespoły projektowe rozumieją i osiągają najlepsze wyniki dla klienta i jego wyzwań projektowych.

  • Jacek Gaczkowski

    Kierownik Zespołu Transport

  • Skontaktuj się z nami