Man showing a woman something on the computer screen

Usługi cyfrowe dla branży AEC

Branża budownictwa, infrastruktury i nieruchomości zmienia się, a cyfryzacja staje się coraz ważniejsza. Dobre rozwiązania cyfrowe wymagają zaangażowania, holistycznego myślenia i umiejętności łączenia wiedzy z wielu obszarów w celu zapewnienia oszczędności i zmniejszenia ryzyka oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Przyczyniamy się do cyfrowego rozwoju naszych klientów, we wszystkich projektach i na wszystkich etapach poszczególnych projektów, od projektu koncepcyjnego po eksploatację i konserwację. Robimy to poprzez ciągły rozwój naszego modelu wdrażania dostaw cyfrowych. Model ten jest dostosowany do każdego projektu, aby zapewnić, że dostarczamy najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. 

Koncentrujemy się również na elastyczności dostaw cyfrowych, biorąc pod uwagę zróżnicowanie poziomu dojrzałości cyfrowej i celów naszych klientów. Tworzymy solidne modele cyfrowe, które pozwalają na wyodrębnienie rodzaju podstawy pracy, jakiej potrzebują użytkownicy końcowi. Mogą to być modele BIM uzupełnione o rysunki i dane geodezyjne dla platform cyfrowych, dostosowane do obsługi i konserwacji.

Świadczymy również usługi w zakresie Reality Capture i skanowania 3D. Oferujemy najlepsze systemy do tworzenia wysokiej jakości danych geodezyjnych, przeprowadzania kontroli geometrycznej podczas budowy i tworzenia dokumentacji przekazania 3D. Skanowanie 3D przyczynia się do zwiększenia kontroli, a tym samym umożliwia zmniejszenie ryzyka w projekcie. Opracowywane przez nas usługi stanowią najlepszy punkt wyjścia do tworzenia cyfrowych modeli. Nasze doświadczenie i duża liczba referencji sprawiły, że kilka organizacji powierzyło nam digitalizację swojego portfolio.

  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami