man with headset in front of computer

Cyfryzacja

Norconsult oferuje usługi doradcze oparte na najlepszych praktykach i najnowocześniejszej technologii. Łącząc cyfrowe narzędzia i wiedzę, pomagamy napędzać rozwój, tworzyć inteligentne społeczności i realizować zrównoważone projekty.    

Oferujemy następujące usługi

W Norconsult koncentrujemy się na tym, jak ludzie, technologia i procesy współpracują ze sobą, aby dostarczać najlepsze rozwiązania. Posiadamy kilka profesjonalnych środowisk dedykowanych do kompetencji cyfrowych i cyfrowego rozwoju biznesu, zapewniających sprawną realizację naszych ponad 20 000 projektów rocznie. Oferujemy skuteczne rozwiązania IT dostarczane przez naszą spółkę zależną, Norconsult Digital. Razem dostarczamy produkty i usługi, które budują i umożliwiają funkcjonowanie społeczeństwa.

Kompetencje i organizacja

Ułatwiamy ciągłe uczenie się i rozwój kompetencji w ramach naszych projektów i obszarów rynkowych. Oferujemy doradztwo strategiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów klientów, a nasze podejście do właściwych kompetencji, uczenia się i wykorzystywania najlepszych praktyk przynosi korzyści nawet w projektach bez celów związanych z technologią cyfrową. Posiadamy najnowocześniejszą wiedzę i doświadczonych specjalistów w zakresie BIM i GIS. Pracujemy aktywnie nad integracją tych i innych technologii, aby wydobyć potencjał w organizacjach oraz łańcuchach wartości.

Wydajny model realizacji

Zarządzanie informacją jest ważne, niezależnie od tego, czy projekt jest prosty czy złożony. Wierzymy w zintegrowane i ustrukturyzowane podejście obejmujące wykorzystanie technologii specyficznych dla branży (BIM, GIS i inne) oraz zarządzanie procesami. Kładziemy nacisk na posiadanie odpowiedniego modelu realizacji, który uwzględnia potrzeby i cele projektu. Zapewniamy to poprzez wykorzystanie najlepszych zasad zarządzania procesami oraz ciągłe doskonalenie i współpracę, w połączeniu z cyfrowymi rozwiązaniami i procesami. Mamy również dobre doświadczenie we wdrażaniu zasad z ISO 19650.

Usługi cyfrowe

Transformacja cyfrowa polega na zmianie sposobu pracy poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej. Technologia inteligentna jest dla nas ważnym obszarem zainteresowania i oferujemy niestandardowe rozwiązania dla budynków przyszłości. Wraz z Norconsult Digital, oferujemy wiodące w branży usługi i wiedzę w zakresie wykorzystania technologii VR i AR, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, skanowania i technologii dronów, rozwoju i integracji systemów, a także cyfrowego bezpieczeństwa informacji.

  • Konrad Fugas

    Koordynator Współpracy Cyfrowej

  • Skontaktuj się z nami