Linie elektroenergetyczne

Oferujemy pełen zakres usług projektowych związanych z budową nowych linii napowietrznych i kablowych wysokich i najwyższych napięć, modernizacją oraz przebudową istniejących linii w związku z realizacją innych zamierzeń inwestycyjnych.

Zapewniamy wsparcie Inwestorowi oraz Generalnemu Wykonawcy na każdym etapie poprzez opracowanie dokumentacji projektowej a w szczególności: koncepcji technicznej, studium wykonalności, pozyskanie decyzji formalno – prawnych, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, wsparcie realizacji oraz dokumentację powykonawczą.

Dysponujemy kadrą doświadczonych projektantów oraz najnowocześniejszym oprogramowaniem zapewniającym profesjonalne świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zapewniamy opracowanie optymalnej trasy projektowanej linii z uwzględnieniem wymaganych rozwiązań technicznych, istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, uwarunkować środowiskowych i formalno – prawnych. W przypadku realizacji linii napowietrznych oferujemy stosowanie typowych katalogowych konstrukcji słupów lub możemy wykonać indywidualne projekty słupów w oparciu o specyficzne wymagania, zapewniające optymalizację kosztów budowy. 

  • Amadeusz Feliksik

    Dyrektor Rynku Energii

  • Wiesław Wójcik

    Kierownik Działu Konstrukcyjnego

  • Wojciech Cabaj

    Kierownik Działu Elektrycznego

  • Skontaktuj się z nami