Power systems

Stacje elektroenergetyczne

Oferujemy pełen zakres usług projektowych związanych z budową nowych stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć oraz przebudową i modernizacją istniejących obiektów.

Zapewniamy wsparcie Inwestorowi oraz Generalnemu Wykonawcy na każdym etapie poprzez opracowanie dokumentacji projektowej a w szczególności: koncepcji technicznej, studium wykonalności, pozyskanie decyzji formalno – prawnych, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, wsparcie realizacji oraz dokumentację powykonawczą.

Dysponujemy kadrą doświadczonych projektantów oraz najnowocześniejszym oprogramowaniem zapewniającym profesjonalne świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zapewniamy opracowanie optymalnych rozwiązań we wszystkich branżach oraz odpowiednie skoordynowanie projektów branżowych.

  • Amadeusz Feliksik

    Dyrektor Rynku Energii

  • Wiesław Wójcik

    Kierownik Działu Konstrukcyjnego

  • Wojciech Cabaj

    Kierownik Działu Elektrycznego

  • Skontaktuj się z nami