Power systems

Stacje elektroenergetyczne

Oferujemy pełen zakres usług projektowych związanych z budową nowych stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć oraz przebudową i modernizacją istniejących obiektów.

Zapewniamy wsparcie Inwestorowi oraz Generalnemu Wykonawcy na każdym etapie poprzez opracowanie dokumentacji projektowej a w szczególności: koncepcji technicznej, studium wykonalności, pozyskanie decyzji formalno – prawnych, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, wsparcie realizacji oraz dokumentację powykonawczą.

Dysponujemy kadrą doświadczonych projektantów oraz najnowocześniejszym oprogramowaniem zapewniającym profesjonalne świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zapewniamy opracowanie optymalnych rozwiązań we wszystkich branżach oraz odpowiednie skoordynowanie projektów branżowych.

Portret Amadeusz Feliksik

Amadeusz Feliksik

Dyrektor Rynku Energii
Portret Wiesław Wójcik

Wiesław Wójcik

Kierownik Działu Konstrukcyjnego
Portret Wojciech Cabaj

Wojciech Cabaj

Kierownik Działu Elektrycznego

Skontaktuj się z nami