Bærekraft og samfunnsengasjement

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne

Jako jedna z wiodących firm konsultingowych w regionie skandynawskim, Norconsult jest siłą napędową zielonej transformacji. Naszym celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez udzielanie naszym klientom najlepszych porad w zakresie zmniejszania śladu węglowego i zużycia energii w ich projektach oraz przyczynianie się do pozytywnych ulepszeń i spowolnienia negatywnych zmian związanych z redukcją różnorodności biologicznej i globalnym ociepleniem. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy i wdrażamy innowacyjne, zrównoważone rozwiązania, które zapewniają wartość naszym klientom i społeczeństwu i które przetrwają próbę czasu. Zapewniamy jakość we wszystkim, co robimy, w zrównoważony sposób. Zrównoważony rozwój wymaga wielobranżowego podejścia, a nasza siła leży w ciągłym skupieniu się na rozwoju i środowisku umożliwiającym dzielenie się wiedzą i dalszy rozwój specjalistycznych kompetencji w różnych branżach.

Zrównoważony rozwój we wszystkim, co robimy

Aktywnie pracujemy nad tym, aby nasze działania były zgodne z uznanymi na całym świecie zasadami i wytycznymi dotyczącymi praw człowieka, praw pracowniczych, środowiska, klimatu, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Nieustannie koncentrujemy się na bezpieczeństwie w miejscu pracy i zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia, wykrywaniu i radzeniu sobie z rzeczywistymi obrażeniami oraz identyfikowaniu i usuwaniu przyczyn, przyczyniając się w ten sposób do ciągłego doskonalenia.

Naszą zasadą dotyczącą etycznego postępowania jest to, że wszystkie nasze zachowania powinny być w stanie wytrzymać publiczną kontrolę. Zrównoważony rozwój jest częścią wszystkiego, co robimy, zarówno w naszych projektach, jak i w naszej własnej działalności.

W latach 2022-2024 skoncentrujemy się na:  

  • Zwiększeniu ekologicznego udziału w przychodach: Bierzemy pod uwagę zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach i dziedzinach oraz dążymy do zapewnienia naszym klientom solidnych podstaw do podejmowania decyzji, które zachęcają do przyjęcia zrównoważonych rozwiązań, takich jak ograniczenie zużycia materiałów i emisji dwutlenku węgla, minimalizacja wykorzystania gruntów i niszczenia środowiska, promowanie efektywnego zarządzania zasobami i wykorzystanie paneli słonecznych lub pomp ciepła. Wspólnie z naszymi klientami identyfikujemy te wszystkie możliwości na wczesnych etapach projektów.
  • Neutralność klimatyczna do 2030 roku: Naszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku. Cel ten przyczynia się do wdrożenia konkretnych środków w naszej własnej działalności, a także do budowania wiedzy i doświadczenia, które można wykorzystać w naszych projektach.
  • Satysfakcja pracowników na poziomie co najmmniej 80 procent: Naszym najcenniejszym zasobem są nasi pracownicy. To dzięki ich zaangażowaniu i wiedzy mamy możliwość podejmowania przemyślanych decyzji, które przyczyniają się do rozwoju dobrego i zrównoważonego społeczeństwa dla wszystkich.

Siła napędowa zrównoważonego rozwoju dzięki cyfryzacji i wzajemnej współpracy

Chcąc znaleźć najlepsze zrównoważone rozwiązania, musimy być siłą napędową współpracy w naszej branży. Prowadzimy otwarty dialog na temat tego, jak znaleźć dobre rozwiązania przygotowane na wyzwania jutra. Kompetencje w zakresie cyfryzacji i realizacji projektów cyfrowych mają kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu.

Zwycięzca konkursu Norconsult Awards w kategorii Zrównoważony rozwój: Trønder Og Meråkerrbanen

Zaangażowanie społeczności jest częścią naszej kultury

Zaangażowanie społeczne jest integralną częścią naszej kultury. Jesteśmy zobowiązani do uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych w celu tworzenia większej wartości dla klienta i przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa. Nasza strategia zaangażowania społecznego składa się z czterech filarów: wiedzy specjalistycznej, współpracy z dziećmi i młodzieżą, wsparcia lokalnego oraz równości płci i różnorodności.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i zawarliśmy kilka umów o współpracy, które wspierają nasze zaangażowanie społeczne na poziomie Grupy.

W Norwegii współpracowaliśmy z Team Norconsult, MOT Norge, Kreftkompasset, Engineers without borders i Norges Realfaggymnas. Norconsult w Danii wspiera Danmarksindsamlingen, którego celem jest pomoc ludności w najbiedniejszych krajach świata w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Nordic Office of Architecture współpracowało z Architecture without borders. Technogarden w Szwecji uruchomił aplikację "Do Good Get Good", aby zachęcić pracowników do angażowania się w działalność społeczną. Norconsult Digital wygłosił wykłady w instytucjach edukacyjnych i zawarł umowy z 12 uniwersytetami, szkołami wyższymi i zawodowymi w zakresie korzystania z rozwiązań ISY.

  • Edyta Czarnacka-Wacławik

    Pełnomocnik ds. ZSZ

  • Skontaktuj się z nami