Power systems

Systemy zasilające

Norconsult prowadzi badania i projekty inżynieryjne linii energetycznych, stacji transformatorowych i urządzeń wysokiego napięcia na poziomie 420 kV (sieć przesyłowa) i 132 kV (sieć dystrybucyjna). Norconsult zapewnia wysoko oceniane projekty techniczne dla firm produkujących energię elektryczną i zakładów energetycznych, a także dla przemysłu i sektora transportowego.

Norconsult posiada dużą wiedzę techniczną w zakresie linii energetycznych i systemów wysokiego napięcia. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie linii energetycznych, projektowania kabli, transformatorów mocy, rozdzielnic wysokiego napięcia oraz systemów sterowania i zabezpieczeń.

Wykonujemy szczegółowe projekty inżynieryjne słupów kompozytowych i stalowych dla linii wysokiego napięcia, obliczamy profil linii w terenie i określamy wyposażenie elektromechaniczne.

Pracownicy Norconsult wykonują projekty inżynieryjne systemów kablowych we wszystkich typach terenu, w przepustach i w wierconych tunelach. Mamy doświadczenie i wiedzę, aby wykonać odpowiednie obliczenia dla instalacji w elektrowniach wiatrowych, obiektach przemysłowych lub w sieci regionalnej i przesyłowej.

Norconsult obsługuje wszystkie dyscypliny inżynieryjne i wspiera klientów na wszystkich etapach projektu stacji transformatorowych. Skupiamy się na projektowaniu budynku wokół funkcji systemu wysokiego napięcia. Posiadamy wysoce profesjonalne zrozumienie kryteriów projektowania systemów wysokiego napięcia 420 kV, 132 kV lub 22 kV, transformatorów, a także zabezpieczeń i sterowania. Wszystko to zapewnia dobrą funkcjonalność, bezpieczną przyszłą eksploatację i zgodność z wymogami regulacyjnymi w projektach energetycznych.

  • Amadeusz Feliksik

    Dyrektor Rynku Energii

  • Wiesław Wójcik

    Kierownik Działu Konstrukcyjnego

  • Wojciech Cabaj

    Kierownik Działu Elektrycznego

  • Skontaktuj się z nami