excavation quarry

Górnictwo i przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy ma ogromne znaczenie dla Norconsult, ponieważ aktywnie angażujemy się w projekty związane z wydobyciem i rafinacją złóż mineralnych. Nasz kompleksowy zakres usług obejmuje przetwarzanie dokumentów rządowych, ocenę oddziaływania i projektowanie inżynieryjne.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na metale i minerały, w szczególności w zakresie produkcji i magazynowania nowej energii, istnieje coraz większa potrzeba poszukiwania i wydobywania złóż. W Norconsult wspieramy wczesne etapy takich projektów, przeprowadzając oceny wpływu, oceny środowiskowe i nawiązując kontakt z podmiotami rządowymi.

W fazie produkcyjnej starannie planujemy infrastrukturę techniczną, taką jak budynki, przenośniki, systemy wodne, powietrzne i elektryczne na obszarach górniczych i w zakładach przetwórczych. Ponadto projektujemy systemy wsparcia technicznego dla zakładów przetwórczych, w tym wentylację i odpylanie, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Nasza rozległa wiedza specjalistyczna w zakresie transportu materiałów i logistyki jest również wykorzystywana w naszych projektach w przemyśle wydobywczym.

Norconsult oferuje szeroki zakres dyscyplin inżynieryjnych, a nasze lokalne biura zlokalizowane we wielu różnych miejscach zapewniają możliwość dokładnego zapoznania się z lokalnymi warunkami, zapewniając w ten sposób najwyższy poziom usług dla naszych klientów.

  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami