Windmills in a natural landscape

Energetyka wiatrowa

Możemy zapewnić pomoc na wszystkich etapach planowania farmy wiatrowej, od studiów wykonalności i badań przesiewowych, poprzez wnioski o pozwolenie i oceny oddziaływania na środowisko, aż po budowę i eksploatację.

Norconsult może pomóc we wszystkich fazach projektu energetyki wiatrowej, w tym:

 • Badanie pod kątem identyfikacji odpowiednich lokalizacji farm wiatrowych
 • Studia wykonalności
 • Pomiary wiatru i ocena wydajności energetycznej
 • Techniczny projekt wstępny
 • Oceny oddziaływania
 • Wnioski o pozwolenia
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla różnych rodzajów umów
 • Szczegółowy projekt
 • Kontraktowanie
 • Zarządzanie projektem i budową
 • Analiza i prognoza ryzyka oblodzenia
 • Oceny produkcji po zakończeniu budowy
 • Techniczne i środowiskowe due diligence (DD) - doradztwo przy zakupie lub sprzedaży farm wiatrowych

Norconsult może przeprowadzać oceny istotne dla podejmowania decyzji na wszystkich etapach rozwoju projektu, zapewniając zrównoważone rozwiązania i dostarczając przydatną dokumentację do procesu wydawania pozwoleń.

Norconsult może pomóc we wczesnej fazie planowania potencjalnych farm wiatrowych, wykorzystując szacunkowe dane dotyczące zasobów wiatrowych oparte na naszych modelach wiatrowych. Zapewnia to dobrą podstawę do kontynuowania kolejnych etapów rozwoju farmy wiatrowej. Co więcej, Norconsult jest również w stanie przeprowadzić dokładne pomiary wiatru - zgodne z międzynarodowymi standardami - które mogą być wykorzystane w szczegółowych ocenach wydajności. Jesteśmy uznawani przez szeroką gamę instytucji bankowych i finansowych i dostarczyliśmy wiele raportów dla klientów, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Równolegle z mapowaniem zasobów pomagamy deweloperom w przygotowaniu wstępnych projektów technicznych, ocen oddziaływania i wniosków o koncesje zgodnie z ustawą o energetyce. Posiadamy szczegółową wiedzę na temat wymogów i przepisów prawnych. Pomagamy również w ułatwianiu i wdrażaniu konsultacji z zainteresowanymi organami publicznymi, innymi organizacjami i właścicielami gruntów.

Norconsult może również zaoferować ocenę przepustowości istniejącej sieci przesyłowej. W razie potrzeby możemy przeprowadzić ocenę i projekt przyłączenia do sieci, wraz z niezbędnymi ocenami wpływu i wnioskami o koncesję.

Norconsult może pomóc w przygotowaniu planów zarządzania budową i środowiskiem (CEMP) oraz podręczników projektowych dotyczących adaptacji krajobrazu i terenu. Plany te są przygotowywane w taki sposób, aby można je było wykorzystać jako część dokumentacji przetargowej, a także umów z wykonawcami i dostawcami. Jasne wymagania środowiskowe mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonych projektów, a dokumenty te są często wymagane przez organ regulacyjny jako część zgody na licencję.

Norconsult jest liderem w analizie i mapowaniu oblodzenia farm wiatrowych, a nasze zaawansowane usługi pomagają zmniejszyć niepewność w ocenie wydajności energetycznej. Ponadto przeprowadzamy szczegółowe i zaawansowane analizy ryzyka oblodzenia turbin wiatrowych, które są zgodne zarówno z międzynarodowymi standardami i wytycznymi, jak i lokalnymi przepisami. Oferujemy ostrzeżenia operacyjne o ryzyku oblodzenia, aby umożliwić bezpieczną obsługę i użytkowanie obszarów w sezonie zimowym.

 • Amadeusz Feliksik

  Dyrektor Rynku Energii

 • Skontaktuj się z nami