Road alongside the ocean with sunset

Przemysł ekologiczny

Zielona transformacja wymaga zrównoważonych rozwiązań w zakresie Power-to-X (P2X), wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Norconsult pomaga klientom w opracowywaniu projektów, a nasze bogate doświadczenie i wiedza specjalistyczna obejmują ponad 80 udanych projektów w branży ekologicznej.

Firma jest wiodącym podmiotem na rynku inżynierii wczesnej fazy dla instalacji wodorowych i amoniakalnych oraz CCS. Dzięki rozległej wiedzy inżynieryjnej oferujemy projektowanie kompletnych instalacji produkcyjnych i dystrybucyjnych, od produkcji po sprężanie, magazynowanie, dystrybucję.

Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie procesów i ocen związanych z bezpiecznymi odległościami i strefami zagrożenia (QRA), opracowujemy realistyczne plany projektowe z priorytetowym traktowaniem środków, które pozwalają wykorzystać zasoby klienta.

Świadczymy usługi związane z całym cyklem życia projektu, od wyboru lokalizacji z analizą typu show-stopper i studiami wykonalności po szczegółową inżynierię, integrację systemów oraz zarządzanie projektem i budową. Inne usługi obejmują badania typu due diligence, symulacje procesów i usługi inżynierskie. Norconsult jest jedną z niewielu firm w regionie skandynawskim posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania zbiorników magazynowych amoniaku.

  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami