Oil and Gas

Ropa naftowa i gaz ziemny

Norconsult posiada rozległe doświadczenie i interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną w branży naftowej i gazowej, zdobytą przez ponad 50 lat realizacji projektów rozwojowych. Nasza wiedza branżowa i lokalna obecność pozycjonują nas jako wiodącego dostawcę usług doradczych dla terminali zlokalizowanych wzdłuż norweskiego wybrzeża.

Jako niezależny dostawca usług inżynieryjnych dla lądowego i morskiego przemysłu naftowego i gazowego, zarządzamy całym łańcuchem wartości, od badań i wczesnych etapów projektowania po szczegółowe projektowanie, planowanie, budowę i uruchomienie.

Rozwój obiektów lądowych wymaga zdolności, szerokiej wiedzy specjalistycznej i wszechstronnego zrozumienia budowy złożonych obiektów, które angażują wielu interesariuszy i stanowią wyzwanie w zakresie planowania i harmonogramów budowy. Co więcej, projekty rozwojowe często realizowane są na istniejących, działających obiektach. Pomyślna realizacja projektu wymaga rozległego doświadczenia, wielobranżowej współpracy i dogłębnej wiedzy na temat realizacji budowy, strategii kontraktowej, planowania i modeli wdrażania.

Norconsult, w ścisłej współpracy z operatorami i wykonawcami "pod klucz", zdobył tę wiedzę, z powodzeniem realizując różne małe i duże projekty na różnych terminalach lądowych w Norwegii.

Ponieważ istniejące terminale lądowe wymagają modernizacji i wzmocnienia, aby przedłużyć ich żywotność i zapewnić bezpieczne dostawy energii dla przyszłych pokoleń, branża przechodzi na bardziej zrównoważone rozwiązania. Norconsult aktywnie przyczynia się do tej ekologicznej transformacji, uczestnicząc w kilku projektach obejmujących modernizacje, elektryfikację, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz produkcję gazu energetycznego.

Nasze główne usługi obejmują wszystkie dyscypliny w zakresie prac budowlanych, takie jak architektura, stal, beton, HVAC, elektryka, automatyka i infrastruktura, a także środowisko zewnętrzne i środowisko pracy.

  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami