Industry plant

Przemysł

Od ponad 90 lat Norconsult odgrywa kluczową rolę w realizacji zarówno małych jak i dużych projektów przemysłowych. Nasi wykwalifikowani pracownicy wypracowali znaczącą wartość dla szerokiego grona klientów z branży przemysłowej i dla wielu projektów.

Oferujemy następujące usługi

Przez dziesięciolecia stworzyliśmy solidne podstawy do wspierania naszych klientów w rozwoju ich produktów, procesów, projektów i obiektów. Nasze szerokie kompetencje techniczne i możliwości, w połączeniu z wiedzą naszych klientów na temat procesów przemysłowych, skutkują doskonałymi projektami i przyszłościowymi rozwiązaniami.

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować dopasowaną do potrzeb wiedzę techniczną i interdyscyplinarne usługi w zakresie rozwoju, budowy i realizacji projektów przemysłowych - niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

 

 

Wielobranżowe usługi i realizacje: 

Dzięki realizowanym projektom zdobyliśmy bezcenne doświadczenie w zakresie organizacji i realizacji różnych przedsięwzięć przemysłowych. Uważamy się za dostawcę kompleksowych usług w zakresie doradztwa przemysłowego. W centrum zainteresowania naszej firmy znajduje się wiedza merytoryczna, efektywne zarządzanie projektami oraz opracowywanie efektywnych kosztowo rozwiązań.

 

Wielokrotnie bierzemy udział w różnych fazach projektu: 

 • Studium wczesnej fazy / wykonalności, w tym analiza lokalizacji, analiza ekonomiczna i obliczenia.
 • Przepisy i procesy regulacyjne; oceny wpływu, plany regulacyjne, inne rodzaje procesów planowania, jak również różne zezwolenia rządowe.
 • Projektowanie, rozmieszczenie i budowa.
 • Pre-FEED, FEED i projektowanie wszystkich kluczowych dyscyplin i komponentów.
 • EPCM i inne formy modeli realizacji projektu.
 • Monitorowanie procesu budowy i realizacji projektu.
 • Monitorowanie eksploatacji, zarządzanie produkcją i optymalizacja produkcji.
 • Modyfikacje, konserwacja i modernizacja.

 

Szczegółowość i wiedza techniczna

Zakres naszych usług obejmuje doradztwo, opracowanie projektów, projektowanie i realizację różnego rodzaju projektów budowy, przebudowy lub modyfikacji zakładów przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto wspieramy rozwój produktów, procesów, projektów i modeli operacyjnych.

Nasz model realizacji obejmuje wszystkie istotne dyscypliny przemysłowe, od planowania, projektowania, bezpieczeństwa technicznego, poprzez budowę, infrastrukturę, zasilanie i systemy wspomagające, aż po środowisko, zrównoważony rozwój, obiekty i działania następcze.

Wiedza ta jest dostępna poprzez naszą organizację, gdzie niezbędna jest obecność na poziomie lokalnym, więc niezależnie od tego, gdzie znajduje się klient i jakie usługi od nas otrzymuje, ma dostęp do naszego wspólnego doświadczenia i wiedzy technicznej.

 • Grzegorz Woźniak

  Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

 • Skontaktuj się z nami