BIM

Modelowanie informacji o budynku (BIM) pozwala na koordynację wszystkich cyfrowych informacji o budynku i ich wykorzystanie na wszystkich etapach projektu. W Norconsult opracowaliśmy skuteczne systemy produkcji i komunikacji, aby uzyskać wydajny proces budowlany.

Ważne jest zapewnienie jakości, dobrej komunikacji i ograniczenie możliwości wystąpienia błędów w projekcie oraz w kontaktach z władzami, klientem i wykonawcą. Ważne jest również, aby wszystkie podmioty pracowały w uzgodnionych strukturach i dostosowywały ilość danych do etapu i potrzeb. Korzyścią jest ujednolicony proces budowlany, który zapewnia właściwe rozwiązania środowiskowe poprzez podejmowanie właściwych decyzji.

BIM jest głównym narzędziem komunikacji w fazie projektowania, w tym kontroli jakości i zarządzania interfejsami. Wykonujemy również obliczenia strukturalne, analizy hydrauliczne, kalkulacje gazów cieplarnianych oraz inne analizy i optymalizacje w oparciu o modele BIM. Tworzone przez nas modele BIM umożliwiają wyodrębnienie bazy roboczej dostosowanej do potrzeb indywidualnego użytkownika końcowego, takiej jak rysunki, dane połączeń i podłoża cyfrowe.

 Modele BIM stanowią również podstawę do przygotowania rysunków, animacji i wirtualnych widoków, które stanowią dobrą podstawę do komunikowania proponowanych rozwiązań. Ułatwia to udział dewelopera, grup użytkowników i innych interesariuszy.

Ponadto wykorzystujemy modele BIM bezpośrednio w komunikacji z miejscem budowy. Modele działają jako podstawa produkcyjna dla wykonawcy, a my możemy otrzymywać dane pomiarowe (skanowanie) bezpośrednio jako podstawę do adaptacji do rzeczywistego terenu i wykonania. Modele BIM zapewniają dobrą dokumentację "powykonawczą", która w fazie operacyjnej uprości i przyczyni się do oszczędności zarówno w zarządzaniu, eksploatacji, jak i konserwacji.

  • Konrad Fugas

    Koordynator Współpracy Cyfrowej

  • Skontaktuj się z nami