buildings in a city seen from above

Budynki oświatowe i badawcze

Norconsult oferuje usługi konsultingowe we wszystkich fazach projektów budowlanych związanych z budynkami oświatowymi i badawczymi.

Doradcy Norconsult są pasjonatami rozwijania powiązań między architekturą a dydaktyką i postrzegają prace związane z rozwojem edukacji jako integralną część projektu budowlanego. Wierzymy, że rozwój zorientowanych na przyszłość środowisk edukacyjnych musi odbywać się w ramach zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i gospodarczego.

Nasi doradcy posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie budynków oświatowych i badawczych oraz bogate doświadczenie zarówno w praktyce, jak i w środowisku akademickim. Dysponujemy rozległą międzynarodową siecią kontaktów w dziedzinie przyszłych środowisk edukacyjnych, a dzięki temu mamy wyjątkowy dostęp do badań w tej dziedzinie. Nasza wiedza z pierwszej ręki na temat nauczania i badań zapewnia wgląd w potrzeby różnych grup użytkowników związanych z tym celem.

Jesteśmy specjalistami w procesach partycypacyjnych. Nasi doradcy ściśle współpracują z wykonawcami i zapewniają zarządzanie procesami na wszystkich etapach projektu, w oparciu o potrzeby klienta. Możemy zaoferować dostosowane porady związane z planowaniem i rozwojem fizycznych środowisk edukacyjnych. Dzięki podejściu skoncentrowanemu na użytkowniku i programowi edukacyjnemu, planujemy i rozwijamy specjalnie zaprojektowane budynki, które są zrównoważone dla użytkowników i społeczeństwa w perspektywie krótko- i długoterminowej.

  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami