Officebuilding in front of trafic and road

Budownictwo i nieruchomości

W grupie Norconsult świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie planowania i projektowania budynków i nieruchomości. Zakres usług może się różnić w poszczególnych spółkach grupy. Nasi architekci i inżynierowie pracują zespołach wielobranżowych, dostarczając funkcjonalne i zrównoważone rozwiązania dotyczące projektowanych budynków.

Oferujemy następujące usługi

Nasze portfolio obejmuje wszystkie rodzaje budynków, takie jak budynki mieszkalne, biurowe i handlowe, szpitale, obiekty służby zdrowia, budynki edukacyjne, obiekty sportowe, budynki kulturalne, a także złożone budynki funkcjonalne, takie jak budynki badawcze i laboratoryjne, remizy strażackie i policyjne, budynki terminalowe dla transportu lotniczego i kolejowego oraz budynki dla przemysłu i produkcji energii. Naszymi klientami są publiczne i prywatne firmy budowlane, deweloperzy i wykonawcy.

Wielobranżowe podejście daje najlepsze rezultaty

W Norconsult posiadamy wiedzę w różnych dziedzinach i specjalistów, którzy są liderami w swoich obszarach rynku. Jesteśmy przyzwyczajeni do pracy wielobranżowej, co ma pozytywny wpływ na satysfakcję klientów oraz realizowany projekt. Dodatkowo oferujemy wszystkie usługi w zakresie planowania i projektowania budynków i nieruchomości.

Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie, nadzór na miejscu, nową budowę, renowację czy ponowne wykorzystanie, zapewniamy, że projekty są realizowane z zachowaniem niskiego ryzyka i wysokiego zysku.

Nasi specjaliści z dziedziny geologii i budownictwa określają ekonomiczne i konstrukcyjne rozwiązania dla fundamentów i konstrukcji nośnej. Nasi inżynierowie techniczni współpracują w celu zapewnienia zrównoważonego zaopatrzenia w energię i właściwego komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy możliwie najniższym zużyciu energii przez cały okres eksploatacji budynku.

Tworzymy multidyscyplinarne zespoły, które współpracują przy planowaniu konstrukcji budynku, systemów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych i systemów wodno-kanalizacyjnych, aby uzyskać efektywne przestrzennie, zintegrowane, ekonomiczne i niezawodne rozwiązania.

Eksperci z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, akustyki, fizyki budowli i rozwiązań energetycznych zapewniają budynkom wysokie bezpieczeństwo fizyczne, dobry poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniach i właściwe zużycie energii. Doradcy z zakresu budownictwa technicznego dbają o to, aby systemy techniczne budynku funkcjonowały zgodnie z przeznaczeniem. Nasi specjaliści w zakresie infrastruktury technicznej, takiej jak drogi, woda i kanalizacja rozwiązania w zakresie kanalizacji deszczowej, zasilania i inteligentnych rozwiązań energetycznych, łączą projekt z otoczeniem w najlepszy praktyczny sposób. Naszą ambicją jest znalezienie rozwiązań, które ograniczają zużycie materiałów, wody i energii.

Nasi kierownicy projektów zapewniają, że projekty są realizowane efektywnie i zgodnie z określonymi celami jakościowymi, z naciskiem na monitorowanie postępów i kontrolę kosztów.

  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami