Norconsult Polska częścią transformacji energetycznej c.d.

Norconsult Polska kontynuuje swoje zaangażowanie w zieloną transformację przemysłu, w tym w tematy związane z CCS (ang. Carbon Capture and Storage). W ubiegłym tygodniu uczestniczyliśmy w sympozjum projektu “Polish-Norwegian CCS Network: Accelerating Climate Change Mitigation Technologies Deployment”, które było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany wiedzy na temat technologii CCS.

Celem projektu Polsko-Norweskiej Sieci CCS jest zbudowanie sieci współpracy podmiotów i interesariuszy technologii CCS w Polsce i Norwegii oraz udostępnienie platformy do nawiązywania nowych kontaktów o charakterze biznesowym. Celem organizowanego w czerwcu spotkania jest wsparcie w podjęciu współpracy z partnerami norweskimi w takich obszarach jak rozwiązania technologiczne dla wychwytu i transportu CO2, składowanie CO2, wsparcie biznesowe i organizacyjne dla projektów CCS oraz współpraca badawczo-rozwojowa. 

Podczas tego wydarzenia nasz kolega Henning Vellene reprezentował Norconsult w dyskusji panelowej na temat "Wartość dodana z partnerstw". Celem było zidentyfikowanie potencjalnej wartości dodanej wynikającej z budowania krajowych i międzynarodowych partnerstw w ramach łańcucha dostaw CC(U)S. Henning Vellene podkreślił znaczenie współpracy w ramach łańcucha dostaw CC(U)S. Podkreślił znaczenie współpracy w ramach łańcucha dostaw CC(U)S i zwrócił uwagę na to, w jaki sposób strategiczne partnerstwa mogą zwiększyć ogólny wpływ technologii łagodzących zmiany klimatu. Henning omówił udane studia przypadków, wyciągnięte wnioski i praktyczne podejścia do budowania skutecznych partnerstw. Dyskusja panelowa wywołała angażujące rozmowy i dostarczyła uczestnikom praktycznych wskazówek dotyczących wspierania znaczącej współpracy w dziedzinie CCS.

Dziękujemy za zaproszenie, owocne dyskusje i możliwość wymiany wiedzy!

  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budynki i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami