Zmiana nazwy spółki

W związku z debiutem Norconsult na Oslo Børs, kilka spółek z grupy zmieniło swoje nazwy, również spółka w Polsce.

Dnia 26 października 2023 r. spółka Norconsult Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Norconsult Polska Sp. z o.o.

Zmiana została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

Numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer KRS, adres siedziby spółki oraz adresy e-mailowe pozostają bez zmian.

Informacja o zmianie nazwy spółki polskiej dostępna jest w dokumencie.

Informacja o pozostałych spółkach dostępna jest tutaj.