Codzienność w Norconsult

Każdego dnia pracujemy nad poprawą jakości życia codziennego. Aby odnieść sukces, potrzebujemy dobrego miejsca pracy, zmotywowanych pracowników oraz interesujących i zróżnicowanych zadań.

three persons having a conversation

Sukces rzadko charakteryzuje się jedną rzeczą, ale raczej sumą tego, co wspólnie tworzymy.

Współdziałanie z kolegami i klientami, inteligentne rozwiązania i dobre decyzje są warunkiem koniecznym. Musimy również zadbać o to, aby zrównoważony rozwój i cyfryzacja były centralnymi elementami projektów, w które jesteśmy zaangażowani. Kiedy nam się to udaje, osiągamy również sukces w postaci zadowolonych klientów, a także miejsca pracy, w którym możemy się rozwijać i odnotowywać zyski.

Norconsult globalnie:

  • Ponad 6.300 pracowników podzielonych na ponad 140 biur. 
  • 85% pracowników jest zaangażowanych lub bardzo zaangażowanych w swoją prace. 
  • 30,000 projektów rocznie - małych i dużych, prywatnych i publicznych.

Norconsult Polska Sp. z o.o.:

  • Od roku 2017 oddział w Polsce ciągle się rozwijał zwiększając liczbę pracowników z 4 osób w roku 2017 do ponad 50 osób w roku 2023.
  • Trzy biura w Polsce zlokalizowane w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie.
  • Zaangażowani w projekty wewnątrz Grupy Norconsult, jak również w projekty zewnętrzne realizowane w kraju i za granicą.

Kultura i środowisko pracy

Nasza kultura jest solidna, a nasza platforma wartości LiVE, stanowi podstawę codziennego życia w Norconsult. LiVE oznacza przywództwo, wartości i etykę, a platforma składa się z zasad do przestrzegania, które przyczyniają się do promowania postaw, które charakteryzują naszą kulturę. LiVE pomaga pracownikom podejmować właściwe wybory i rozwiązywać problemy pojawiające się w codziennej pracy.

Coroczna ankieta przeprowadzana wśród pracowników jest ważna dla rozwoju środowiska pracy, zaangażowania, kompetencji, przywództwa i współpracy. Daje ona pracownikom możliwość wyrażenia swoich opinii i zaangażowania się w kształtowanie naszego środowiska pracy.

Wyniki z kilku lat pokazują, że nasi pracownicy są dumni ze swojego miejsca pracy i lubią swoją pracę. Dziewięciu na dziesięciu poleciłoby innym ubieganie się o pracę w naszej firmie.

Rozwój i możliwości

Ścieżka kariery to budowanie własnego, sensownego życia zawodowego. Jesteśmy różni, z różnymi potrzebami. Być może motywują Cię jasne cele, a może wolisz ścieżkę kariery, która powstaje w trakcie pracy? Chcesz się specjalizować lub pracować z szerokim spektrum usług i tematów? Może masz zamiłowanie do przywództwa, a może wolisz pracę techniczną? Niezależnie od Twoich życzeń, potrzeb i ambicji, będziesz miał u nas możliwość wpływania na swój rozwój i karierę.

Różnorodność i włączenie do społeczeństwa

W Norconsult każdy powinien mieć równe szanse i prawa. Szanujemy się wzajemnie, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, pochodzenia etnicznego, zdolności, religii i przekonań. Celowo pracujemy nad zwiększeniem udziału kobiet i wyznaczyliśmy cel 40 procent kobiet w grupie Norconsult, zarówno w jednostkach operacyjnych, jak i przy rekrutacji nowych liderów. Podczas rekrutacji na stanowiska kierownicze, w końcowej rundzie rozmów kwalifikacyjnych musi być co najmniej jedna kobieta.

Zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne

Jako wiodąca firma konsultingowa jesteśmy siłą napędową zielonej transformacji, a jako pracownik Norconsult będziesz miał w tym swój udział. Zaangażowanie i kompetencje naszych pracowników umożliwiają nam dokonywanie przemyślanych wyborów, które przyczyniają się do rozwoju dobrego i zrównoważonego społeczeństwa dla wszystkich.

Nasz wpływ jest największy w naszych projektach. We współpracy z naszymi klientami zapewniamy wsparcie decyzyjne i opracowujemy zrównoważone rozwiązania, które stanowią wartość dla klienta i społeczeństwa i które przetrwają próbę czasu. Ważne jest dla nas, abyśmy byli dobrzy w tym, co polecamy naszym klientom, brali odpowiedzialność za nasz własny wpływ i ograniczali nasze własne emisje.

Wykazujemy silne zaangażowanie społeczne, które wykracza poza nasze usługi konsultingowe - na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Jak działamy

W celu stworzenia wartości dla klienta, musimy zrozumieć cały łańcuch wartości z jego perspektywy.

LiVE PRO pozwala nam osiągnąć ten cel. LiVE PRO składa się z prostych, konkretnych i zrozumiałych zasad i podstawowych warunków, które przyczyniają się do lepszych procesów pracy, jeszcze bardziej zadowolonych klientów i jeszcze lepszych wyników dla wszystkich zaangażowanych w nasze projekty. Tam, gdzie LiVE charakteryzuje naszą kulturę, LiVE PRO charakteryzuje sposób pracy.

LiVE PRO daje pracownikom proste i zrozumiałe zasady oraz podstawowe warunki, według których wszyscy powinniśmy pracować, abyśmy mogli jak najlepiej realizować nasze zadania.