Nasza kultura pracy

Nasza platforma wartości LiVE, reprezentuje sposób działania Norconsult - jak współpracujemy z kolegami i klientami, jak odnosimy się do społeczeństwa i jak osiągamy sukces. Platforma pomaga nam podejmować dobre decyzje i nakreśla postawy, które towarzyszą nam w codziennej pracy. LiVE definiuje jedenaście zasad przywództwa, wartości i etyki.

Man and lady in conversation

Przywództwo stanowi naszych sześć oczekiwań wobec wszystkich w Norconsult - ambicja, współpraca, przejrzystość, zaufanie, troska i odpowiedzialność. Poprzez samodzielne przywództwo tworzymy wyniki poprzez wyznaczanie celów, wzmacnianie naszej kultury i tworzenie odpowiedniego środowiska pracy.

Wyróżniamy cztery podstawowe wartości - uczciwość, kompetencja, integracja i zaangażowanie. Nasza postawa napędza nasze wyniki, a żeby osiągnąć nasze cele, wyznajemy cztery podstawowe wartości, które powinny służyć jako żelazne zasady naszego zachowania.

Kierujemy się jedną zasadą etyczną - wszystkie nasze zachowania muszą wytrzymać publiczną kontrolę. Dysponujemy silną świadomością etyczną. Dokonujemy dobrych i zrównoważonych wyborów i działamy uczciwie we wszystkim, co robimy.

Przeczytaj więcej o LiVE i naszych zasadach przywództwa, wartościach i etyce w Kodeksie Etyki.