Stacja elektroenergetyczna Skillemoen

Budowa stacji elektroenergetycznej Skillemoen to jeden z kluczowych projektów realizowanych przez Statnett - norweskiego operatora systemu przesyłowego. Głównym celem było wzmocnienie sieci elektroenergetycznej w północnej Norwegii, a Norconsult Polska odegrał kluczową rolę jako projektant w tym projekcie.

Nazwa projektu

Stacja elektroenergetyczna Skillemoen

Klient

Jacobsen Elektro AS / Kivijervi Entreprenør AS

Lokalizacja

Norwegia

Przedział czasowy

2018 do 2020

Jacobsen Elektro AS został wybrany jako główny wykonawca tego projektu. Firma zaufała wiedzy i doświadczeniu Norconsult, zlecając nam opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej dla kluczowej części projektu, tj:

 • rozdzielni 132 kV (AIS)

 • rozdzielni 420 kV (AIS)

 • dwa transformatory mocy 420/132 kV, każdy o mocy 300 MVA

 • dławik 420 kV.

Zakres projektu, za który odpowiedzialna była firma Norconsult, obejmował:

 • projekt ostatnich przęseł linii napowietrznych 420 kV i 132 kV dochodzących do podstacji
 • projekt obwodów pierwotnych rozdzielni WN,
 • projekt innowacyjnych bramek rurowych,
 • projekt konstrukcji wsporczych dla aparatury WN,
 • projekt stanowisk transformatorów mocy.

Prace projektowe rozpoczęły się w lutym 2018 roku. Pierwsze części dokumentacji zostały dostarczone w maju, po zaledwie trzech miesiącach. Zasadnicza część prac projektowych została zakończona w grudniu 2018 r. podczas spotkania w siedzibie Statnett, gdzie odbył się przegląd projektu i ostateczne zatwierdzenie dokumentacji.

Niestety rok 2019 przyniósł upadłość głównego wykonawcy i czasowe wstrzymanie prac na placu budowy. Dotychczasowy podwykonawca, Kivijervi Entreprenør AS, odpowiedzialny za prace budowlane oraz projekt i budowę budynku technologicznego, przejął obowiązki głównego wykonawcy i podjął się dokończenia projektu.

O jakości prac wykonanych przez Norconsult świadczy fakt, że zarówno Statnett, jak i Kivijervi Entreprenør AS wyraziły chęć współpracy z Norconsult w celu ukończenia projektu.
W tego typu projektach na barkach projektantów zawsze spoczywa duża odpowiedzialność

- Projekty stacji elektroenergetycznych są bardzo wymagające - wymagają współpracy specjalistów z wielu branż, a nawet niewielka zmiana może prowadzić do znaczących zmian w innej części projektu. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca i doświadczony zespół. W projektach EPC, gdzie wykonawca składa zamówienia na podstawie naszej dokumentacji, a następnie realizuje wszystkie prace w oparciu o nasze rysunki, odpowiedzialność jest bardzo duża. Najmniejszy błąd na rysunku lub w zestawieniu materiałów może spowodować znaczne straty finansowe dla wykonawcy lub wstrzymać prace na kilka dni, a nawet tygodni. Najwyższa jakość dokumentacji, dokładność i odpowiednie procedury weryfikacyjne to podstawa - mówi Amadeusz Feliksik, Norconsult Polska, który odpowiadał za projekt części elektromechanicznej inwestycji.

Rok 2020 przyniósł nowe wyzwania, w tym pandemię Covid-19. Praca w reżimie sanitarnym, lockdown, trudności z transportem i relokacją - wszystkie te czynniki miały wpływ na postęp projektu. Co istotne, Statnett po raz kolejny zaufał Norconsult i poprosił o wykonanie dodatkowych prac projektowych.

Największym wyzwaniem było ukończenie prac projektowych w niezwykle krótkim czasie, aby dotrzymać pierwotnej daty. Konieczne było przydzielenie zasobów o określonych kompetencjach do mniejszych grup inżynieryjnych i delegowanie pakietów inżynieryjnych, aby móc równolegle pracować nad przygotowaniem części dokumentacji. Wszystkie produkty musiały być kontrolowane na każdym etapie procesu projektowania, mając na uwadze szczegółowe i wysokie wymagania naszego klienta, Statnett, a następnie wszystko razem. Ponadto należy zauważyć, że stosunkowo niewielkie zmiany mogą mieć duży wpływ na projekt, a tutaj kluczowe było utrzymanie bardzo płynnego przepływu informacji.

ZAKOŃCZONE NA CZAS!
Pomimo wielu trudności, jakie napotkał projekt, zakończył się on sukcesem i został ukończony na czas. Rozdzielnia 132 kV została zasilona w sierpniu 2020 roku, a cała stacja w grudniu 2020 roku.
Pomimo wyzwań napotkanych podczas realizacji projektu, zespół stanął na wysokości zadania i dostarczył wysokiej jakości projekt.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym stronom w Norconsult za świetną pracę. Jedną rzeczą, którą chciałbym podkreślić, jest elastyczność zespołu Norconsult. Podczas projektu takiego jak ten, zawsze są jakieś zmiany, poprawki i nieprzewidziane wyzwania, ale zespół Norconsult udowodnił, że potrafi się zmobilizować i rozwiązać, nie zawsze łatwe zadania, w krótkim czasie. Ten projekt jest wielkim osiągnięciem dla wszystkich zaangażowanych stron, nawet bankructwo ani pandemia Covid 19 nie mogły go wykoleić, mówi Morten Uggerud, kierownik projektu z ramienia Kivijervi Entreprenør AS

Projekt ten był doskonałym przykładem współpracy transgranicznej w ramach Grupy Norconsult. Większość prac projektowych została wykonana przez zespół w Polsce, ale specjaliści z centrali Norconsult w Norwegii również aktywnie uczestniczyli w projekcie.

 • Grzegorz Woźniak

  Kierownik Działu Budownictwo i Przemysł

 • Skontaktuj się z nami