Norconsult Polska częścią transformacji energetycznej

W Norconsult Polska jesteśmy dumni, że możemy być częścią transformacji energetycznej i łagodzenia zmian klimatycznych. Nasi koledzy aktywnie przyczyniają się do tworzenia zrównoważonych rozwiązań, które torują drogę do bardziej ekologicznej przyszłości.

W kwietniu Grzegorz Woźniak (Kierownik Działu Budynki i Przemysł) miał niesamowitą okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w Norwegii. Wizyta koncentrowała się na technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), która odgrywa kluczową rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych. Uczestnicy mieli okazję obserwować rzeczywiste zastosowania technologii, współpracować z ekspertami branżowymi i uzyskać wgląd w najnowsze osiągnięcia.

Norwegian Energy Partners (NORWEP), Universitetet i Oslo (UiO) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie utworzyły Polsko-Norweską Sieć CCS. Głównym celem sieci jest zwiększenie współpracy między Polską a Norwegią w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla (CCS) oraz wymiana kompetencji między przemysłem a środowiskiem akademickim. To ważne cele, ponieważ oba kraje zobowiązały się do łagodzenia zmian klimatycznych.

Więcej informacji pod linkiem.

  • Grzegorz Woźniak

    Kierownik Działu Budynki i Przemysł

  • Skontaktuj się z nami