Zintegrowany System Zarządzania certyfikowany w Norconsult Polska

W dniu 15 lutego Norconsult Polska z wynikiem pozytywnym przeszedł audyt zewnętrzny na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

W tym roku Norconsult Polska rozpoczął współpracę z TUV NORD Polska w zakresie certyfikacji wdrożonych systemów zarządzania. TUV Nord Polska jest częścią międzynarodowego koncernu TUV NORD GROUP, który działa na wszystkich kontynentach. W Polsce świadczy usługi certyfikacyjne, kontrolne i techniczne.

W lutym firma Norconsult Polska z sukcesem zakończyła audyt recertyfikacyjny na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz audyt certyfikacyjny na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2015. Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiego poziomu usług projektowych w zakresie instalacji elektroenergetycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i sanitarnych oraz obiektów przemysłowych i kubaturowych.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

  • Edyta Czarnacka-Wacławik

    Pełnomocnik ds. ZSZ

  • Skontaktuj się z nami