Etyka i uczciwość zawodowa

Kultura korporacyjna Norconsult oparta jest na różnorodności, przejrzystości i wzajemnym szacunku. Nasze podejście do przywództwa, wartości i etyki jest charakterystyczne dla całej Grupy, od tego jak współpracujemy z naszymi kolegami, do dialogu z klientami i jak prowadzimy naszą działalność pod względem etycznym i finansowym.

man with glasses in conversation

Nasza platforma kulturowa LiVE, opiera się na jedenastu zasadach przywództwa, wartości i etyki. Nasza żelazna zasada etyki zakłada, że wszystkie nasze zachowania muszą wytrzymać publiczną kontrolę. Aktywnie pracujemy nad tym, aby nie naruszać uznanych na świecie zasad i wytycznych dotyczących korupcji oraz praw człowieka i pracowników.

Wszyscy pracownicy przechodzą coroczny kurs e-learningowy dotyczący istotnych problemów etycznych, z którymi mogą się spotkać w swojej pracy.

W Grupie funkcjonuje kanał informowania o nieprawidłowościach, za pośrednictwem którego każdy pracownik i osoba z zewnątrz może zgłosić sprawy podlegające ocenie. Nasze coroczne badanie pracowników pokazuje, że nasi pracownicy są świadomi istnienia tego kanału i znają treść zasad etycznych, jak również wymagań stawianych pracownikom.

Wszyscy dostawcy i partnerzy biznesowi zobowiązani są do podpisania Kodeksu Etyki dla Partnerów Biznesowych Grupy oraz Deklaracji Zasad Postępowania z Partnerami Biznesowymi.W krajach o wysokim ryzyku korupcji, Norconsult przeprowadza systematyczne badanie due diligence w zakresie uczciwości i etyki wszystkich stron umowy przed jej podpisaniem.

Whistleblowing - zgłaszanie nieprawidłowości

Norconsult utworzyło niezależną formę informowania o nieprawidłowościach - Norconsult Speak Up - do zgłaszania obaw i naruszeń przepisów prawa, regulacji lub Kodeksu Etyki Grupy Norconsult.

Kanał zgłaszania nieprawidłowości jest zarządzany przez prawników zewnętrznych. Zgłoszenia będą traktowane z zachowaniem prywatności i poufności w oczekiwaniu na dyskretne i kompleksowe działania podejmowane przez dział audyy wewnętrznego Grupy. Więcej informacji można znaleźć w rozwiązaniu dotyczącym zgłoszeń.

Ochrona prywatności

Norconsult poważnie traktuje prywatność i przetwarzanie danych będzie zgodne z obowiązującą w firmie Polityką Prywatności

Ustawa o przejrzystości

Ustawa o przejrzystości weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Jest to norweska ustawa, która promuje poszanowanie przez przedsiębiorstwa podstawowych praw człowieka i godnych warunków pracy w związku ze świadczeniem usług oraz zapewnia publiczny dostęp do informacji na temat tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa odnoszą się do tego obszaru. Opiera się na wytycznych ONZ i OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Przyczyniliśmy się do tego, przeprowadzając ocenę ryzyka naszej firmy i naszych łańcuchów dostaw. Raport można znaleźć tutaj.